Main Page » News »

Konkursy stypendialne

w Grupie Teorii Jądra Atomowego

Szanowni Studenci!

Chcielibyśmy Wam zaproponować trzy stypendia w Grupie Teorii Jądra Atomowego, której kierownikiem jest Profesor Piotr Magierski. Stypendia mają różny poziom zaawansowania i są skierowane do różnych grup studentów. Przypominamy, że do każdego zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Stypendium na pracę magisterską

Stypendium jest finansowane z Narodowego Centrum Nauki, w projekcie: Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości. Opiekunem dyplomanta/ki będzie dr Marek Tylutki.

Uczestnictwo w projekcie oferuje:

 • zapoznanie się fizyką stanów nadciekłych oraz ultazimnych gazów atomowych
 • nabranie doświadczenia z zaawansowanymi obliczeniami na klastrach
 • uczestniczenie we współpracy lub konferencji zagranicznej (o ile sytuacja pozwoli na podróże)
 • stypendium w wysokości 3500 PLN ma miesiąc przez 10 miesięcy

Wymagania:

 • uczęszczanie na studia II stopnia z fizyki
 • znajomość ogólnych zagadnień fizyki teoretycznej i mechaniki kwantowej na poziomie studiów magisterskich.
 • umiejętność programowania w C/C++
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie z programowaniem równoległym oraz kartami graficznymi (CUDA)
 • umiejętność programowania w Pythonie

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych
 2. list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań (maksymalnie jedna strona); list powinien zawierać oświadczenie w formie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji"
 3. transkrypt z ocenami z dotychczasowego przebiegu studiów (oraz potwierdzenie uczęszczania na aktualne studia)
 4. opcjonalnie jeden list rekomendacyjny wysłany na adres: marek.tylutki@pw.edu.pl

Termin składania zgłoszeń mija 15 czerwca br.

 

Stypendium Wakacyjne

Stypendium jest finansowane z Narodowego Centrum Nauki, w projekcie: Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów. Opiekunem Stypendysty/ki będzie dr Gabriel Wlazłowski.

Oferta:

W zależności od preferencji Stypendysta/Stypendystka będzie mógł/mogła wybrać tematykę zadania:

 1. współudział w badaniach naukowych nad zjawiskiem turbulencji kwantowej (praca o charakterze badawczym)
 2. rozwój/optymalizacja oprogramowania wykorzystywanego w pracach badawczych (praca o charakterze informatycznym)

Wymagania:

Znajomość mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych/numerycznych fizyki (w przypadku zadnia 1) lub dobra znajomość programowania w języku C/C++ lub CUDA oraz technik programowania równoległego (w przypadku zadania 2).

Stypendium może otrzymać kandydat, który jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia; lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV z opisem kompetencji do realizacji określonych zadań
 2. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych
 3. Opis nagród i wyróżnień z prowadzonych badań

List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl)

Termin składania zgłoszeń mija 24 maja br.

 

Stypendium w grancie IDUB

Stypendium jest finansowane z konkursu organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczych w konkursie POB FWEiTE-2, w projekcie: Konstrukcja kodu do symulacji układów jądrowych i jego zastosowanie do badania nadciekłej materii fermionowej. Opiekunem Stypendysty/ki będzie dr Gabriel Wlazłowski

Wymagania:

Znajomość mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz metod matematycznych/numerycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Znajomość programowania w języku C. Dodatkowym atutem będzie znajomość technik programowania kart graficznych GPU (CUDA), programowania równoległego (OpenMP, MPI), bibliotek do algebry liniowej (Lapack).

Stypendium jest przeznaczone dla uczestników studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych lub jednolitych studiów magisterskich.

Oferta:

Stypendium może być przyznane na okres maksymalnie 16 miesięcy (maj 2021 - grudzień 2022) na łączną kwotę 6 400 PLN. Konkurs ma formę ciągłą do momentu wyłonienia stypendysty. Całkowita wielkość stypendium nie ulega zmianie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV z opisem kompetencji do realizacji określonych zadań
 2. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych

List rekomendacyjny od pracownika naukowego będzie atutem (list powinien być wysłany przez pracownika naukowego na adres ntg@fizyka.pw.edu.pl)

Rekrutacja ciągła. Ewaluacja pod koniec każdego miesiąca aż do wyłonienia zwycięzcy konkursu.

 

Konkursy stypendialne
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast) disabled.

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.