Courses

Fizyka Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych - Nuclear and Elementary Particle Physics

Class lecturer: Professor Piotr Magierski

Aim to: Graduate

Period: Zima - Winter

Syllabus: USOS

Mechanika Kwantowa - Quantum Mechanics

Class lecturer: Professor Piotr Magierski

Aim to: Graduate

Period: Zima - Winter

Syllabus: USOS

Fizyka Kwantowa - Quantum Physics

Class lecturer: Professor Piotr Magierski

Aim to: Undergraduate

Period: Lato - Summer

Syllabus: USOS

Elementy Fizyki Jądrowej - Elements of Nuclear Physics

Class lecturer: Professor Piotr Magierski

Aim to: Undergraduate

Period: Lato - Summer

Syllabus: USOS

Podstawy Technologii Informacyjnych - Basics of Information Technology

Class lecturer: Associate Professor Katarzyna Grebieszkow

Aim to: Undergraduate

Period: Zima - Winter

Webpage: http://www.if.pw.edu.pl/~puk/

Laboratorium Technik Jądrowych - Nuclear Science Laboratories

Class lecturer: Associate Professor Daniel Kikoła

Aim to: Undergraduate

Period: Zima - Winter

Webpage: http://lfitj.fizyka.pw.edu.pl/index.htm

Fizyka Zderzeń Ciężkich Jonów - Heavy Ion Physics

Class lecturer: Associate Professor Katarzyna Grebieszkow

Aim to: Graduate

Period: Lato - Summer

Webpage: http://www.if.pw.edu.pl/~kperl/HIP/hip.html

Programowanie Obiektowe - Object Programming

Class lecturer: Associate Professor Małgorzata Janik

Aim to: Undergraduate

Period: Lato - Summer

Webpage: http://java.fizyka.pw.edu.pl

Programowanie Zaawansowane C# - Advanced Programming C#

Class lecturer: Associate Professor Małgorzata Janik

Aim to: Undergraduate

Period: Zima - Winter

Webpage: http://www.if.pw.edu.pl/~majanik/wiki/index.php/Csharp

Laboratorium Fizyki 1 - Physics 1 Laboratory

Class lecturer: Professor Katarzyna Grebieszkow

Aim to: Undergraduate

Period: Zima - Winter

Webpage: http://www.if.pw.edu.pl/~puk/labfiz.html

Selected Elements of Astronomy

Class lecturer: Assistant Professor Maja Maćkowiak-Pawłowska

Aim to: Graduate

Period: Lato- Summer

Webpage: http://mmackowi.web.cern.ch/mmackowi/sea.html