Outreach

Właściwości antymaterii - dr Georgy Kornakov

Jak badania antymaterii mogą wpłynąć na rozwój technologii i podnoszenie jakości naszego życia?

Rozwój badań nad właściwościami antymaterii może w przyszłości zrewolucjonizować wiele dziedzin nauki i życia codziennego – mówi dr Georgy Kornakov.

Mieczysław Wolfke - Od odkrycia nadciekłości do kwantowej turbulencji

Dorobek Mieczysława Wolfkego to wiele wspaniałych prac naukowych, które wpłynęły na historię nauki na świecie. Jego wkład można znaleźć w opracowaniach nt. historii optyki, fizyki kwantowej, kriogeniki, techniki oświetleniowej czy organizacji nauki. W czasie sympozjum ekperci opowiedzą o osiągnięciach Mieczysława Wolfkego i ich wpływie na dzisiejsze prace badawcze.